CyanⅣ

54号街。

【忘羡】《与湛书》

揉一把

洵情而无望:昨夜欲寻君于梦中,然未果,惊醒时方初至平旦。窗外遥遥可望几点辰星相缀于夜空,身侧却无人,唯布衾冰凉。忆往昔销魂滋味,辗转反侧再难入睡,遂披衣而起,点一盏烛灯,暖色光晕中恍见君颜,伸手欲触即消匿无形,喃喃俱为君名。


提笔着墨,信手涂抹,一横笛、一负琴,相携人影跃然纸上,沉吟稍许偏又加一小人儿在旁,观之不由笑逐颜开。掷笔于砚台,竟不觉何时晴风起,轻撩晃烛影,慢拂乱鬓发。


翻窗而出,踏碎满地月如水,只身负手而行,一袭黑衣溶入疏影横斜。抬眸喜见青旗,馋意顿生,朗声招呼店家温上梨花布小菜,几碗下肚,却怨酒味寡淡,难解相思苦,将比之天子笑,更相去甚远,思如初即处静室仍能醉酒醉人亦自醉,叹今朝对月斟酌却换神思清明夜无眠。


取下腰畔陈情递于唇边,幽幽笛音随风起,然无与相合,当怪明月不解意,皎洁依旧。耳边呜咽笛声如泣如诉,全不似往日洒脱。


笛陈情,欲陈情,人不在,难陈情!


一曲毕,胸中郁结之气稍解,时至天方破晓,遂疾行回旅店,小辈尚在沉眠。房中昏暗烛光自映画景,眉心半蹙,挽袖研新墨,将那小人儿抹去,题上一句“早将君心换我心,定不负君意”,赏玩片刻复又觉不妥,遂改为“天涯海角皆相随”,字迹潦草轻狂,一瞬恰似少年时。


君可知酒入愁肠千百结,思君在远道。


君可知一曲陈情未能述,念君无计消。


君可知胡涂乱抹影成双,与君行世路。


君可知独守空房尚自娱,待君回眸处。


流墨渐干,细叠书画藏于怀,定当与君享,但博君一笑。


黎明已至,愿立归,莫让美景良辰虚设,与君共度春宵。


——————————————————
END。


翻译成白话不过一句,“蓝湛,我想死你了!”


@街巷54号 给我的宝贝儿二哥哥。

评论(1)

热度(123)